Troxhammar Golfklubb – 18-hålsbanan

  Redan på första hålet testar banan om man har nerverna i styr, med inspel över en liten damm till en av de nyanlagda greenerna. Man märker direkt att banan har god tillgång till Mälarvatten (1000 kubikmeter/dag), fairways är i god kvalitet trots det torra vädret när vi spelar, och greenerna är i det närmaste perfekta. De nya greenerna är av modernt snitt, och just lagom undulerade för att göra puttningen utmanande utan att för den skull kännas omöjliga. Bunkrarna har också renoverats på många håll, och de tidigare raka kanterna har gett vika för en mer böljande design. Flera bunkrar är nytorvade med vertikala väggar i links-stil, och fler kommer det att bli över tiden.

  Efter hål två, en nyrenoverad    par-femma, kommer vi upp på en liten skogbeklädd höjd mitt på banan som man utnyttjat på bästa sätt för ett antal upphöjda tees, nummer tre den första. Alla hål blir vackrare med högt belägna tees, så även här. Hål tre, sju, femton och sjutton drar alla nytta av höjden, med bra överblick över banan och möjlighet till lite längre utslag.

  För övrigt spelas banan mestadels på ängsmark, ibland med skog på ena eller andra kanten. Ett återkommande inslag är vatten i form av strategiskt placerade dammar. Under renoveringen och ombyggnaden har man byggt lite fler dammar, och dessutom flyttat flera greenområden så att dammarna kommer mer i spel. Banan har helt enkelt blivit alltmer spännande sedan ombyggnaden.

  Hål att notera är sjuan, med en ny damm till höger som gör hålet både vackrare från tee uppe på kullen, och mer utmanande. Dammen gör också den tidigare ganska tråkiga sexan till ett mycket bättre hål, och ännu bättre kommer det att bli med en helt ny green bakom den gamla.

  Hål femton har också blivit rejält utmanande, med en helt ny green längre till vänster. Bara de allra längstslående har nu chans att nå green på två slag, något som dessutom blivit mer riskabelt med en damm till vänster om green, delad med hål fyra. Mycket bra förbättringar.

  Finns det då något negativt att säga om banan? Inte mycket, kanske det ganska rättframma och tråkiga par tre elfte hålet. Hål tretton är inte heller någon höjdare, men här finns en plan för förbättring. Båda hålen är dock helt ok, bara lite ospännande.

  Sammantaget har designändringarna och renoveringarna gjort banan betydligt roligare att spela, och dessutom vackrare för ögat. Det skick vi fann banan i är imponerande för en bana i den här klassen, ja för vilken bana som helst en torr sommar. Vi rekommenderar att du besöker banan, vi tror inte att du blir besviken.

  Designed by: Troxhammar Golfklubb - 18-hålsbanan

  hello.